• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider


RAT Logo


Velkommen

Gapahuk på Grønnlien
Det har blitt bygget en flott gapahuk i steinmuren på Grønnlien.
Les mer... [ 20.10.17 09:08 ]

turer og arrangement i 2017
Vi i RAT har avsluttet sesongen 2017 i skogen. Vi har hatt et aktivt år der. Jeg tror at mange har hatt glede av det arbeidet som er nedlagt.
Et liten oversikt følger av det som ettersommeren bød på.
Les mer... [ 19.10.17 15:21 ]

Hva skjer i 2017?
Romedal Almenning Turstilag tillrettelegger for alle som vil benytte stiene våre. Husk at å gå i skogen og i nærmiljøet er helsefrembringende, samtidig får dere et glimt av vår kulturhistorie. Våre turer vil bli opplagt slik at dere vil få opplysning om hva som er av historie langs stien.
Handlingsplanen for 2017:
Den første turen går den den 11. juni langs rondanestien på den gamle sætervegen mellom Gransjøsætra og Lauvlisætra.
Les mer... [ 06.05.17 09:04 ]

Oppslagstavla i Sjøenden.
Der vil dere lære litt om Harasjøens tilblivelse og finne mange interessante opplysninger om dette spesielle stedet som området rundt Harasjøen er.
Tavla står så innbydende med bord ved siden av seg, slik at vi kan ta en hyggelig stopp der i Vollsvingen. Vi kan skue utover vakre Harasjøen å få ro i sjelen. Vi i RAT håper at tavla og plassen vil være til hygge og nytte for unge og "gamle".
Les mer... [ 21.06.16 09:46 ]

Romedal Almenning Turstilag

Romedal almenning turstilag, RATs medlemmer rydder, gjør tilgjengelig og merker gamle ferdselsårer som stier og kjerreveger og skilter gjerne med oppslagstavler der vi finner det riktig, for opplysning om ulike kulturminner i Romedal almenning.
Les mer... [ 01.06.13 16:30 ]Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-