• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre sider


RAT Logo


Velkommen

Rakfisklag Bekksenteret 10.nov.2017
Husk vår årlige sosiale sammenkomst på høsten der rakfisk står på menyen. Vi møtes på Bekksentert fredag den 10 nov kl 18 00.

Les mer... [ 21.10.17 11:08 ]

Ny gapahuk i Grønlien i 2017
Grønlien er en gammel boplass øst for Harasjøen. Man kommer dit med å benytte seg av flere stier, fra Finnburet, Kjernli, Kumyrholen og Storhaugen. Man kan kjøre til Kvitbergkrysset, ta til venstre og kjøre til snuplassen. Da er stien bare 700 m å gå. Dette er godt avmerket på kart og skilt. Det kan bli mange fine turdager ennå høsten 2017.
Les mer... [ 20.10.17 09:08 ]

Turer og arrangement i 2017
Vi i RAT har avsluttet sesongen 2017 i skogen. Vi har hatt et aktivt år. Jeg tror at mange også ikke-medlemmer, har hatt glede av det arbeidet som er nedlagt. Stiene er godt merket med blåmerker, karttavler og infotavler.
Et liten oversikt følger av det som ettersommeren bød på.
Les mer... [ 19.10.17 15:21 ]

Hva skjedde i 2017?
Romedal Almenning Turstilag tillrettelegger for alle som vil benytte stiene våre. Husk at å gå i skogen og i nærmiljøet er helsefrembringende, samtidig får dere et glimt av vår kulturhistorie. Våre turer vil bli opplagt slik at dere vil få opplysning om hva som er av historie langs stien.
I følge handlingsplanen for 2017 har vi gjennomført disse arrangementene ute i almenningen:
Den første turen i 2017 gikk den den 11. juni langs rondanestien på den gamle sætervegen mellom Gransjøsætra og Lauvlisætra.
Den andre turen vår gikk til Åkjølen den 10. september på nymerket sti fra Rot-tjennet.
Begge turene hadde bra frammøte.
Vi håper at flest mulig benytter seg av de merkede traseene våre.
Les mer... [ 06.05.17 09:04 ]

Oppslagstavla i Sjøenden.
Der vil dere lære litt om Harasjøens tilblivelse og finne mange interessante opplysninger om dette spesielle stedet som området rundt Harasjøen er.
Tavla står så innbydende med bord ved siden av seg, slik at vi kan ta en hyggelig stopp der i Vollsvingen. Vi kan skue utover vakre Harasjøen å få ro i sjelen. Vi i RAT håper at tavla og plassen vil være til hygge og nytte for unge og "gamle".
Les mer... [ 21.06.16 09:46 ]Oversiktskart

Kart over Romedal almenning kjøpes på Egerom eller HHT butikken på Hamar

Utlån av Malungstua
For medlemmer og familie. Prisen er kr 300 pr.døgn og kr 50 for en vedsekk.
Les mer...

Bilder fra Romedal Almenning
Klikk på linkene for å se fotoalbumene

Les mer...

Juni 2018 Åpning av gapahuk i Grønlien
Det blir " offisiell åpning" av den nye gapahuken/rasteplassen i Gønlien i juni 2018
Les mer...
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-