• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderStort infoprosjekt
Publisert av Inger Maren Gjerlaug [21.03.19 13:33]
Utskriftsvennlig sideRomedal almenning turstilag har et stort og viktig prosjekt som skal utføres i 2019 og fullføres i 2020 med å ta vare på historien om sætervoller, fløting og fluktruter under krigen i Romedal Almenning. Hvis det ikke blir gjort nå kan det snart være for sent. I tillegg merker RAT fem nye stier i Åsbygda med skilt og karttavler.
Vi har fått pengestøtte fra Romedal Almenning, Stange kommune, Hedmark fylkeskommune, Stange Historielag og Romedal- og Stange Brannkasse til formålet.


Foto: Sorten sæter. Domkirkeodden, Ragnar Pedersen

Rat har kommet frem til disse delprosjektene som hver for seg er omfattende.

27 sætervoller Rat skal merke 27 nedlagte sætervoller med A3 infoplakater og rydde rundt.

27 Fløtingsinformasjon Det blir satt opp info om fløting langs tre vassdrag, Gaukåa, Fallåa og Sverkja.

Nye stier i Åsbygda Fem nye stier blir merket i Åsbygda

Fluktruter under 2.verdenskrig Dette viktige og farlige arbeidet med å få folk over til Sverige blir merket med større infotavler. Teksten på tavlene har Egil Kristiansen ansvaret for.

Finansiering For å sette igang et så omfattende opplysningsarbeid som vi nå gjør i Romedal almenning, trenger vi økonomisk bistand
kr 75.000 fra Romedal Almenning
kr 25.000, Stange og Romedal Brannkasse
kr 50.000 Hedmark Fylkeskommune
kr 20.000 Stange kommune
kr 10.000 Stange kommune til informasjonsmateriell
kr 50.000 RAT sine egne midler
Stange Historielag kr 25000,- til de 6 fluktrutene.
Dette blir til sammen kr 230.000.

Dette er spennende å dra igang med en gjeng på ialt 81 medlemmer. Mange vil legge ned utallige timer i skogen i år. Det er i tillegg fem nye stier i Åsbygda som skal merkes med retningsskilt og kartavler. Nå omfatter stiene i planen vår hele almenninga. Det er viktig å få med seg for de som bor og tenker på å bosette seg i Åsbygda.
Vi håper på et godt år i skogen, med dugnad og sosiale samvær som vil glede mange!

Vi må legge til at det er Ellen Juel Andersen i Grafika AS som tar på seg oppdraget med å utforme tavlene. Vi har veldig god erfaring med samarbeidet med firmaet fra forrige skiltrunde.


<<Tilbake


RAT selger bok og kart.
Dette er boka som du kan kjøpe på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.
Boka kom ut i 2021 og omhandler mye av det som skjedde i Romedal Almenning i forrige generasjoner. Boka viser hvor sætrene lå, hvor tømmerfløtingen foregikk og hvor fluktrutene gikk under krigen.
Husk å kjøpe kart som viser stiene i almenningen.

Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-