• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderMalungsparken åpnet 26. mai av ordfører i Nord-Odal. Stiene er ekstra lette å gå
Publisert av Inger Maren Gjerlaug [25.04.20 17:42]
Utskriftsvennlig sideMalungsparken ble åpnet at ordfører Lise Selnes den 26.mai. Stiene er tilrettelagt for de som ikke klarer å gå de vanlige skogsstieene.
Malungsparken innbefatter Malungstorget, og tre stier. Malungstjennet rundt, stien til Malungshagan, stien til der Malungssaga lå og der tømmerrenna sluttet, som vi har kalt Sagvegen og den kjente Malungsstugua. Malungsstugua har heretter adkomst fra sør med ny gangbru over Fallåa. Malungsstugua er tilgjengelig for medlemmer og bålplassen for alle. Malungsparken er et tilbud for de som ønsker lette , korte strekninger å gå. Torget ligger på østsiden av fv 24 ved Malungen med utgangspunktet for flere av stiene våre. De tre stiene på vestsiden på vestsiden av fylkesvegen er gode å gå og har benker å sette seg på.


Dette er Malungsparken: På Malungstorget har RAT satt opp info-tavle over stinettet vårt og fluktruter under krigen. De tavlene henger i bua. Det er viktig at vi kjenner til den innsatsen som flyktningelosene gjorde under krigen for å hjelpe de som måtte rømme til Sverige. Teksten er skrevet av Egil M. Kristiansen.
Ved siden av bua står fløtertavla. Den er ment som en heder til de modige tømmerfløterne som fikk tømmer ut av skogen og ned i elva i hundrer av år. Fallåa skiller seg ut som en meget vanskelig fløterelv, derfor etterlater den seg mange kulturminner.
Kartet viser fløtervassdraget fra Målervatnet til det munner ut på Odalssiden ved Matisdammen. Fallåa var en vrien fløterelv, derfor bygde man tømmerrenne. Tømmerrenna var 1,1 km lang. Det står igjen ca 40 m av renna ved Renndammen.Det er den eneste renna i sitt slag i fylket. Den skal restaureres og bevares.
Vi håper at historien er forståelig og at mange stopper opp for å lese. De gamle bildene er tatt av skogsjefen for Westye Egeberg, O.P.Moe i 1923. Det er unike bilder som vi har reddet fra å smuldre vekk fra et av Egebergs egne fotoalbum.
Even Sveen har skrevet den generelle fløterhistorien på tavla. Fløterhakan og tavlestativet er laget av Odvar Engen og tavlene er utfomet og designet av Grafika A/S. Lensestokkene er dratt opp fra Malungstjennet.
De andre stiene på vestsiden av fylkesvegen er: Sagvegen, Malungshagan og Malungstjennet rundt er lette stier i naturskjønne omgivelser. Der kan man sette seg på benker og bare nyte. Malungshagan er etterhvert i tillegg tenkt som et område som også vil være tilpasset barn, med enkle aktivitetsutfordringer. Der er det en paviljong med bord og benker under tak. Vi har laget rasteplasser ned mot elva med benker.


<<Tilbake


RAT selger bok og kart.
Dette er boka som du kan kjøpe på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.
Boka kom ut i 2021 og omhandler mye av det som skjedde i Romedal Almenning i forrige generasjoner. Boka viser hvor sætrene lå, hvor tømmerfløtingen foregikk og hvor fluktrutene gikk under krigen.
Husk å kjøpe kart som viser stiene i almenningen.

Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-