Velkommen til RATs nettside
Velkommen til RATs nettside

av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK, 25.05.13 18:27


2013 bestemte styret at det var på tide å formidle disse turmålene og flotte stiene i Romedal Almenning til flere enn sine egne medlemmer. Vi ønsker å formidle stinettet etter vår formålsparagraf som å legge tilrette stier for almenheten, med fri ferdsel i utmark og innenfor Romedal almenning. Der skal vi gjøre våre stier bra å gå på og vi skal tilrettelegge for å oppleve kulturminner langs stiene.

Kulturminner er det rikelig av i vår almenning etter den store virksomheten som har vært der i flere hundre år. I 2020 avslutter vi et omfattende arbeid med sætervoller, fluktruter og fløterminner. Dette markeres med tavler som forteller hva som har vært.
Vi håper at dette sammen med god markedsføring vil få folk til skogs og dermed bedre folkehelse pluss gjøre almennheten nysgjerrig på det som ble lagt ned av arbeid for ikke lenge siden.
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=295