Strandvegen fra Kumyrholen med avstikker til gapahuken i Storhaugbåtstøa og videre til Sjøenden.
Strandvegen fra Kumyrholen med avstikker til gapahuken i Storhaugbåtstøa og videre til Sjøenden.

av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK, 27.05.13 13:50


Harasjøen er en perle i inngangsporten til Romedal Almenning og stiene våre. Fra Kumyrholen til Hvitsand går en på eldgammel ferdselsåre. Dette er en av de beste stiene vi kan by på. Fra Hvitsand går stien til Harabotnvollen. Ta en liten avstikker til gapahuken i Storhaugbåtstøa. I Harabotnvollen står det sætertavle, severdgheter som vannkilde og utendørs bakerovn. Der er det satt en krakk så du kan nyte utsikten langs stien, se tavle og lese dikt før du ender turen i Sjøenden. Turen er på 3,1km.

Nyåpnet sti ved Harasjøen 2012,Strandvegen
Stien går fra Kumyrholen til Hvitsand og videre til Harabotnvollen. ”Da vi bodde i Storhauga, brukte vi Strændvægen, den gikk mye attåt der som vegen går i dag. Dom kalte det før veg, men det var da mest bære en sti.” Forteller Ingeborg Mæhlum i gamle Vallsetinger forteller. Likeledes sier Gerda Ludvigsen og Torbjørg Arvesen i et annet hefte av gamle Vallsetinger forteller, at "de som bodde i Hvitsand brukte en vei nordover som kaltes Strandvegen. Den førte til Kumyrholen og den ligger der ennå, men begynner å bli ganske gjengrodd. 17.mai gikk ungene tog etter den gamle Strandvegen åt Vølla, og så gikk de runden tilbake att til Hvitsand.”
Dette var vegen på østsiden av Harasjøen før vestsidevegen og nå den trafikkerte fylkesvegens tid. Den kom først midt på 1950.

Veibeskrivelse: Kjør riksvei 24 gjennom Gata og opp Amundrudbakken og sving til venstre v/Harasjøen mot Harasjøen Næringspark og følg veien til skilt badeplass, sving inn til høyre til P-plass.
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=298