Minnesmerke på Galgumsæterstormyra og Galgumsætra fra Gransjødammen.
Minnesmerke på Galgumsæterstormyra og Galgumsætra fra Gransjødammen.

av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK, 27.05.13 13:56


Vi håper at mange vil ta denne turen.Minnesmerke har en historisk verdi som vi alle bør kjenne til.
Sætra har ei fin lykkje som forteller oss om at sætring hadde stor verdi i utnyttelsen av utmarka, med sætertavle. 3 km i lett skogsterreng.

Du må kjøre fylkesvegen mot Malungen. Avkjøring til Lisætra fra rv24 2km nord for Malungen, til Bundtjennstorget.
Følg skilt mot N-Rasen. Parkering ved demning sørøst for Gransjøen.(Skilting)
Følg blåmerket sti til Krigsminnesmerke. Turen går videre om Galgumsætra ned til veien.
Turen er på ca 3km i lett skogsterreng

Krigsminnesmerke på Galgumsæterstormyra. Foto: Oddvar Engen
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=303