Stort infoprosjekt
Stort infoprosjekt

av Inger Maren Gjerlaug, 21.03.19 13:33


Romedal almenning turstilag har et stort og viktig prosjekt som skal utføres i 2019 og fullføres i 2020 med å ta vare på historien om sætervoller, fløting og fluktruter under krigen i Romedal Almenning. Hvis det ikke blir gjort nå kan det snart være for sent. I tillegg merker RAT fem nye stier i Åsbygda med skilt og karttavler.
Vi har fått pengestøtte fra Romedal Almenning, Stange kommune, Hedmark fylkeskommune, Stange Historielag og Romedal- og Stange Brannkasse til formålet.

Foto: Sorten sæter. Domkirkeodden, Ragnar Pedersen

Rat har kommet frem til disse delprosjektene som hver for seg er omfattende.

27 sætervoller Rat skal merke 27 nedlagte sætervoller med A3 infoplakater og rydde rundt.

27 Fløtingsinformasjon Det blir satt opp info om fløting langs tre vassdrag, Gaukåa, Fallåa og Sverkja.

Nye stier i Åsbygda Fem nye stier blir merket i Åsbygda

Fluktruter under 2.verdenskrig Dette viktige og farlige arbeidet med å få folk over til Sverige blir merket med større infotavler. Teksten på tavlene har Egil Kristiansen ansvaret for.

Finansiering For å sette igang et så omfattende opplysningsarbeid som vi nå gjør i Romedal almenning, trenger vi økonomisk bistand
kr 75.000 fra Romedal Almenning
kr 25.000, Stange og Romedal Brannkasse
kr 50.000 Hedmark Fylkeskommune
kr 20.000 Stange kommune
kr 10.000 Stange kommune til informasjonsmateriell
kr 50.000 RAT sine egne midler
Stange Historielag kr 25000,- til de 6 fluktrutene.
Dette blir til sammen kr 230.000.

Dette er spennende å dra igang med en gjeng på ialt 81 medlemmer. Mange vil legge ned utallige timer i skogen i år. Det er i tillegg fem nye stier i Åsbygda som skal merkes med retningsskilt og kartavler. Nå omfatter stiene i planen vår hele almenninga. Det er viktig å få med seg for de som bor og tenker på å bosette seg i Åsbygda.
Vi håper på et godt år i skogen, med dugnad og sosiale samvær som vil glede mange!

Vi må legge til at det er Ellen Juel Andersen i Grafika AS som tar på seg oppdraget med å utforme tavlene. Vi har veldig god erfaring med samarbeidet med firmaet fra forrige skiltrunde.

Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=396