Handlingsplan 2020
Handlingsplan 2020

av Inger Maren Gjerlaug, 22.03.20 18:45


I skogen kan vi gå. Almenningen er stor og vi kan puste fritt! Her er RATs handlingsplan og turer for 2020. Dette er hva vi planlegger. Noe annet om vi får gjennomført det med tanke på Corona-smitten.


Nå har vi i skrivende stund plassert 27 sætertavler og seks fluktrutetavler i almenningen. Vi har en tavle i produksjon som skal stå på Bjørke. Vi har i løpet av en 14 dagers tid, ferdig til produksjon en ny kartfolder som vi har kalt "sti- og kulturminnekart i Romedal Almenning". Det skal selges for kr 50,- pr kart. Den viser hele stinettet vårt. Vi er igang med en fløtertavle som viser fløterminner langs Fallåa.
Dugnad av størhuset på Søbrynvollen på Sorten sæter starter opp i juni, tror vi.
Vi planlegger restaurering av tømmerrenna i Fallåa om vi får tid i år.
Denne kartleggingen av sætrer og fluktruter fra krigen og fløtertavle forteller oss at vi endelig er klare til å arrangere flotte turer med opplysende stoff om hva vi ser langs stiene. Vi planlegger disse turene i 2020:
14. mai tur til Gammelsætra med plassering av sætertavla og samtidig har vi stiinfo på Kumyrholen. Stifadderne får oppgaver.
19. juni st.Hans i Malungstua.
22 juni tur sammen med Stange HHT fra Gjetholmsjøen-Barkilen- Bjørke.
16 aug. Gransjøen rundt.
6. sept Grytsætra-Gjelbekksætra med bespisning i fjøset.
20.september Sorten sæter, hvor langt har dugnaden kommet?
Dette er forslag til turer som vil vise det RAT har syslet med de siste åra. Sammen med skilting og karttavler og infotavlene er vi stolte over å kunne vise fram stinettet, stier som medlemmene har ryddet og gjort klart for oss.
Vi tar en og en tur og følger instrukser fra helsepersonell og utviklingen av corona-viruset i denne spesielle tiden som rammer hele verden.

Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=413