Malungsparken for alle
Malungsparken for alle

av , 08.06.20 13:24


Turer i Malungsparken er et lavterskeltilbud for alle hvor det er rikelige muligheter for sosiale samvær eller nyte naturen alene. I området vest for fylkesvegen finnes det tre enkle og korte stier å gå for de som av ulike årsaker ikke kan gå turer på skogsstiene våre. Man kan parkere på østsiden av vegen eller ta bomvegen ned og parkere på vestsiden. Bommen er flyttet lengre ned der det er god parkeringsplass. De tre stiene er Sagvegen,Malungshagan og Malungstjennet rundt, stiene er forsynt med flere rasteplasser.
I området ved Malungsstugua ligger Sammarsfjøset og der er det bålplass.

Naturen og området der jordene var i gamle Malungen, er så vakkert at navnet måtte bli "park". Vi har satt opp skilt og to karttavler. Vi har gode rasteplasser fordelt på området. Særlig fint er det ned mot Fallåa som renner stille forbi og rundt hagan. Der har RAT satt opp ei tårnkoie som man kan bruke. Ved er i "skålen" ved siden av. Vi har rastebord med fiskeplass helt nede ved elvskanten. Etterhvert vil det komme enkle balansestokker og lignende for barn i området. Det står en paviljong med bord og krakker hvor det er plass til mange. De som ønsker info og litt historie vil kunne lese det på tavler langs stiene. Malungen har betydd mye for skogen og skogkyndige på Østlandet i flere hundre år. Malungs-tjennet rundt er 2,4 km og har tre rasteplasser, kvilebenker. RAT har laget rasteplass på holmen ut i tjennet, hvor det er særlig fint å slå seg ned på vindstille dager. Ved Malungsstugua er det muligheter for større sosiale sammenkomster med grillstue og bålplass.
Ny rasteplass ved holmen ved Malungstjernet. Foto: Odvar Engen


Malungstjennet rundt. Foto: Odvar Engen


Malungshagen. Foto: Odvar Engen


Sommerfjøset har blitt grillstue. Foto: Odvar Engen


Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=428