Årsmøte for 2021 ble avholdt i Malungsstugua den 27. mars med 25 medlemmer tilstede. RAT har 125 betalende medlemmer.
Årsmøte for 2021 ble avholdt i Malungsstugua den 27. mars med 25 medlemmer tilstede. RAT har 125 betalende medlemmer.

av Inger Maren Gjerlaug 5/4-2022, 26.02.22 13:38


Styret ble gjenvalgt.

Hele området rundt Renndammen er opp-pusset med tavler, stier og skilting. 150 tilstede ved åpningen. Det var spill om fløting hvor Hans Ludvig Fredheim og ...Fjell deltok fra Odalen.
Stanges 10 punkter, FYSAK, vil bli gapahuken i sørenden på Sortsjøen.
RAT vil delta på "dager" som blir arrangert i kommunen for å fortelle om det vi gjør. Mange stier trenger klopper. Odvar Engen og Jørn Kjelsberg er stiansvarlige.
Styret består av:
Leder Inger Maren Gjerlaug
Nestleder Jørn Kjelsberg
Sekretær Rønnaug Bysveen
Kasserer Åse Strand
Styremedlem Anne Kari Kjernli Karlsen
Vara: Roar Grande og Terje Solvang
Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=444