Handlingsplan for RAT 2023
Handlingsplan for RAT 2023

av Inger Maren Gjerlaug 9./ feb 2023., 09.02.23 12:27


I 2023 har RAT lagt til rette for to FYSAK-punkter. Putsætra på utsiktspunktet og Kvitbergkoia med start fra Storhaugen.

Vi skal fullføre Naturstien som går fra Optjennsstøa til Egerud. Stien er 5,4 km lang og man kan starte fra begge ender. Langs stien vil det bli plassert ca 30 tavler som gir opplysning om hva vi ser. Det norske Skogselskap har laget halvparten av tavlene. RAT sammen med Even Sveen har utformet resten som Grafika produserer for oss. Tavlene forteller kulturhistorie som Skolevegen, Fangst, Drapet på Erik finne, sætrer og ikke minst skogbrann. Tre rasteplasser vil bli tilgjengelige. Dette er et godt tilbud for skoleklasser, familier, barn og eldre da tavlene omhandler både nytt og gammelt. Naturstien er godt mottatt i kommunen som jobber med å få familier ut i skogen.
Stabburet fra Grønlien vil få ny plassering. Det flytter fra Kvennstugua til Malungsparken. Det er gravd ned fire grunnsteiner hvor det skal stå øst for Sammarsfjøset.
RAT har mottatt en gang fra Tingstad i Åsbygda. Den skal settes opp sør for Sammarsfjøset. og vil bli en vakker paviljong med utskjæringer som omrammering.
Storholtkoia og området rundt skal ryddes.
Navneskilt på åpne koier og stier til fire koier skal ryddes noe.
Tre fellesturer er planlagt.
Åpent på Sortsætra.


Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=451