Plankvegen
Plankvegen

av Inger Maren Gjerlaug, 16.02.23 11:43


Kumyrholen-Sponholskrysset-Finnburet
Stien er på 3,1 km. Fra Kumyrholen er det jevn stigning fram til Sponholskrysset. Stien er bred og god å gå. I Sponholskrysset også kalt Kjærlighetskrysset, kan man velge å gå til Kjernli eller Grønlien. Til Kjernli er det 0,8 km og til Grønlien 1,6 km.
Stien Finnburet - Grønlien er på 1,6 km med noe myr, men fin å gå.

I Kjærlighetskrysset er det benk å sette seg på. Stien videre mot Finnburet er myrlendt. Der har vi lagt planker så det er greit å gå. Det er pent skogsterreng å gå i. Når man nærmer seg Finnburet er det tydelig veg og fint å gå.
Navnet Plankvegen, kommer av at det var sagbruk på Finnburet hvor man skar planker og kjørte de ned til Kumyrholen.
Det var mobilt sagbruk på Finnburet som ble tatt ned i 1938. Da var det lenge til neste hogging i de traktene.
Romedal almenning har laget ny bru over Porsæterelva ved Finnburet. Det er et fint sted med koia. Kjempebra!
Velger man en tur på Plankvegen har man mange muligheter. Turen er lagt godt tilrette for avstikkere og opplevelser!


Stien til Finnburet. Foto: Oddvar Engen

Artikkelen er hentet fra:
http://www.ratut.no/print_nyhet2007.php?nid=453