• Nyheter
 • Turforslag
 • Fine plasser
 • Bli medlem!

 • Styret/organisering
 • Kontakt oss

 • Medlemsmøter
 • Arrangementer
 • RAT-historie

 • Linker til andre siderHistorie

Velkommen til RATs nettside
2013 bestemte styret at det var på tide å formidle disse turmålene og flotte stiene i Romedal Almenning til flere enn sine egne medlemmer. Vi ønsker å formidle stinettet etter vår formålsparagraf som å legge tilrette stier for almenheten, med fri ferdsel i utmark og innenfor Romedal almenning. Der skal vi gjøre våre stier bra å gå på og vi skal tilrettelegge for å oppleve kulturminner langs stiene. Les mer... [ 25.05.13 18:27 ]

Kulturvernprisen 2018 ble tildelt RAT, vi mottok prisen søndag den 16. september.
Romedal Almenning turstilag ble tildelt Kulturvernprisen enstemming av Stange formannskap for året 2018. Prisen på kr 30.000 er en honnør for arbeidet med å ta vare på kulturminner i Romedal Almenning med tilrettelegging av turstier, oppslagstavler, bruer og rasteplasser.
I den anledning inviterte vi alle medlemmer i RAT til Opsangsætra hvor utdelingen foregikk søndag den 16 september. Det er stort fjøs på sætra med sitteplass til rundt 50, om været skulle svikte oss. Det møtte over 60 stk til denne begivenheten.
>>Les mer... [ 23.06.18 08:03 ]

Skiltprosjektet godkjent 2017
Romedal almenning turstilag har mottatt tilsagn om støtte fra Hedmark Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen sin felles pott til turskiltprosjektet. Skiltene blir satt i produksjon hos Grafika Hamar våren 2015. Det vil i tillegg være stedsskilt og infotavler på aktuelle steder.
Vi har vært så heldige å motta kroner 200 000,- fra fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, i tillegg har vi fått kroner 50 000,- fra Stange kommune og fra Romedal almenning, tilsammen kroner 100 000,- til samme formålet. Det har gjort oss istand til å starte merking av stier i Romedal almenning etter nasjonal skiltstandard. Vi i RAT er veldig takknemlige for dette.
Skiltene 165 stk kom oss i hende den 14. mai, veldig rask og bra gjennomføring av Ellen Juel Andersen Grafika.
Vi fortsatte arbeidet i 2016 da med å sette opp karttavler og infotavler. Kartavler ble satt opp i nesten hvert kryss langs stiene. Infotavler er satt opp på strategiske steder som ved Malungen, der rondanestien går opp langs Fallåa.
I tillegg satte RAT opp geologitavler ved Sjøenden. Den er utformet av Ole Nashoug.
2016 er hele skiltprosjektet for RAT ferdigstilt og godkjent.
>>Les mer... [ 28.03.15 11:55 ]

Malungstua og stiftelsen av RAT i 1995.
Stiftelsen av turstilaget var i startgropa. Med et samarbeid med Røde Kors hjelpekorps i Vallset ble det drøftet et felles klubbhus. Et tilfeldig tips førte oss til Ole Arnt Skaaraas. På tunet på Skaaraas sto et gammelt tømmerhus som skulle rives. >>Les mer... [ 27.05.13 14:07 ]RAT selger bok og kart.
Dette er boka som du kan kjøpe på Jokerbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, Romedal Blomster, Fredheim gårdsutsalg og av styremedlemmene. Boka koster kr 330,- Vippsnr: 596587, Romedal Almenning Turstilag.
Boka kom ut i 2021 og omhandler mye av det som skjedde i Romedal Almenning i forrige generasjoner. Boka viser hvor sætrene lå, hvor tømmerfløtingen foregikk og hvor fluktrutene gikk under krigen.
Husk å kjøpe kart som viser stiene i almenningen.

Norgeskart for mobil
Kart for nedlasting som app på mobilen. Kartet viser din posisjon. I dette kartet finner du Romedal almenning turstilags stier. Se etter ikon for appstore.

Norgeskart.no
Kart på mobil hvor du kan søke deg fram til turen din.

Nytt turkart
Kartet kan kjøpes på Nærbutikken i Åsbygda, Joker i Gata, bensinstasjonen i Gata, Romedal blomster, bensinstasjonen i Romedal sentrum, Fredheim gårdsutsalg i Stange Vestbygd og HHT-butikken på Hamar. ESSO-stasjonen i Sand i Nord-Odal har også kart til salgs. Alle styremedlemmene har kartlager, du kan henvende deg til en av oss.

Kartet koster kr 50,-. Vi har et vippsnummer som står i folderen.
Romedal Almenning Turstilag - design/kode: Kroglund Media © 2013-