Fra Hygga ved Gransjøen til Opsangen sæter, ca 4,1 km langs Rondanestien.
Fra Hygga ved Gransjøen til Opsangen sæter, ca 4,1 km langs Rondanestien.

av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK, 27.05.13 13:53


Fra Hygga ved Gransjøsætra til Opsangsætra er det ca 4,1 km. Dette er perler i allmenningen. En kan også kjøre til parkering for Opsangsætra før bommen og gå fram, 2,1km. Følger man stien til sætra kan man gå vegen tilbake, en rundløype.
Både ved Gransjøen og på Opsangen er det sætertavler. På Hygga ved Gransjøen er det fluktrutetavle og sætertavle ved den gamle sætervollen til Bretten sæter.På Opsangsætra er det fine rasteplasser og en åpen koie. Da går man på god veg fram til sætra.
Syd 3
kart Dobbelklikk for større kart

Videre går stien mot Opsangen. Opsangen ligger på grensa til Våler. På Opsangen er det satt opp nytt fjøs som benyttes til forskjellige aktiviteter. Eierne har satt opp egen koie som er åpen for alle. Benker og bord ute står til vår disposisjon. Sætra tilhører gården Oustad i Romedal

Stien går over Opsangskjæra til Gransjøen.


Foto: Oddvar Engen


Foto: Oddvar Engen


Artikkelen er hentet fra:
https://www.ratut.no:443/print_nyhet2007.php?nid=300