Søndre Fjellsjøhøgda. Nye skilt til Fjellsjøen og Årkjølen.
Søndre Fjellsjøhøgda. Nye skilt til Fjellsjøen og Årkjølen.

av Inger Maren Gjerlaug/lagt inn HK, 27.05.13 14:08


Dette er Stanges høyeste punkt 642,3 moh. Turen er en opplevelse i fredet skogsmark. Turen er beskrevet i HHT` nye turbok. Start ved Rottjennet. Du fortsetter på ny sti som er lagt utenom de mest blaute myrene. Det er en tur i fredet skog, preget av urskogfølelse. Fra Søndre Fjellsjøhøgda kan du gå om Fjellsjøen til Årkjølen. Ved Søndre Fjellsjøhøgda og ved Fjellsjøen finner du rastebenker. Det er 1,5 km til Søndre Fjellsjøhøgda fra Rottjennet og 1 km derfra til Årkjølen.
Fjellsjøen er en perle som kan nytes i fredet natur.


Fjellsjøen. Foto: Odvar Engen

Artikkelen er hentet fra:
https://www.ratut.no:443/print_nyhet2007.php?nid=309