Skiltprosjektet godkjent 2017
Skiltprosjektet godkjent 2017

av IMG, 28.03.15 11:55


Romedal almenning turstilag har mottatt tilsagn om støtte fra Hedmark Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen sin felles pott til turskiltprosjektet. Skiltene blir satt i produksjon hos Grafika Hamar våren 2015. Det vil i tillegg være stedsskilt og infotavler på aktuelle steder.
Vi har vært så heldige å motta kroner 200 000,- fra fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen, i tillegg har vi fått kroner 50 000,- fra Stange kommune og fra Romedal almenning, tilsammen kroner 100 000,- til samme formålet. Det har gjort oss istand til å starte merking av stier i Romedal almenning etter nasjonal skiltstandard. Vi i RAT er veldig takknemlige for dette.
Skiltene 165 stk kom oss i hende den 14. mai, veldig rask og bra gjennomføring av Ellen Juel Andersen Grafika.
Vi fortsatte arbeidet i 2016 da med å sette opp karttavler og infotavler. Kartavler ble satt opp i nesten hvert kryss langs stiene. Infotavler er satt opp på strategiske steder som ved Malungen, der rondanestien går opp langs Fallåa.
I tillegg satte RAT opp geologitavler ved Sjøenden. Den er utformet av Ole Nashoug.
2016 er hele skiltprosjektet for RAT ferdigstilt og godkjent.

Vi er godt fornøyd med arbeidet. Metallskilting er pent og nokså vedlikeholdsfritt. Skiløypene har benyttet samme type skilt, så vi får en helhet. Rondanestien som går gjennom almenningen, har treskilt. Disse vil bli bli rengjort denne sommeren.
Da skulle de som går på stiene våre være trygge og ikke gå seg bort. Karttavlene viser, her står du.
Artikkelen er hentet fra:
https://www.ratut.no:443/print_nyhet2007.php?nid=359