Busvolsætra - Målervassdammen
Busvolsætra - Målervassdammen

av Inger Maren Gjerlaug, 21.06.16 09:56


Ta stien fra Busvolsætra om krigsminnesmerke på Målervatnet, til Målervassdammen, Busvolsætervadkoia, og Rondanestien tilbake til Busvolsætra. Krigsminnesmerke er ett av to i allmenningen. Dette er et historisk sted som du bør ha besøkt.
Turen er ca. 8,6 km. Stien kan være noe våt og myrlendt.
Målervassdammen er en av de eldste i allmenningen. Den er starten på vår store fløterelv,Fallåa.
På sætervollen står det sætertavle.

Krigsminnesmerke.


Målervassdammen.
Artikkelen er hentet fra:
https://www.ratut.no:443/print_nyhet2007.php?nid=374