Infotavler om Fluktruter åpnet
Infotavler om Fluktruter åpnet

av Hans og Inger Maren, 28.09.19 08:07


Romedal Almenning Turstilag, RAT har lenge jobbet med å dokumentere fluktrutene under 2.verdenskrig. Det var en stolt leder Inger Maren Gjerlaug som ønsket alle de 55 som kom til åpningen torsdag den 26.sep av infotavlene. Det er ialt 6 stk. slike infotavler innover i Romedal Almening.

Nils A. Røhne foretok den høytidelige avdukingen av infotavle som står like ved statuen av Andrew Furuseth. Nils var glad på vegne av hele bygda at historiene blir tatt vare på og vist frem for et større publikum. Og ved neste 1.mai tale behøvde han ikke bare snakke opp Åsbygdas store sønn Andrew.

Inger Maren og de andre i RAT har jobbet hardt for å få til disse tavlene. I tillegg er det satt opp 27 infotavler om sætervanger.


Tor Karseth har viser for alle anledninger, slik også i Åsbygda og han åpnet med en sang om Andrew Furuseth.


Inger Maren fortalte om det omfattende arbeidet. Hun leste Kjellaug Sagberg sine egen beretning om noen av hennes opplevelser fra krigens dager.
Kjellaug var gift med Sagberg og hans søster Sigrid Petlund på 99 år var tilstede under avdukingen.

Turen gikk videre fra Hekne til sætervollen på Løvlia før siste stopp på Pruterud. Der så Ragnhild Lien sin mor på infotavla.


På Pruterud var det dekket til kaffe og kringe, men først måtte Simen Bretten se på bildet av seg selv og sin far Arne som var los under krigen.


Under kaffen var det fyldig info fra Egil M Kristiansen som har skrevet teksten på de 6 stk infotavlene om fluktruter.


Så takket styredeler Lars Maagaard for arbeidet som RAT gjør i allmenningen, det samme gjorde Even Sveen.Inger Maren takker tilbake for pengegavene fra Romedal allmenning, uten de ingen infotavler. Tavlene er produsert av Grafika AS på Hamar.

Her er noen flere bilder i bedre kavitet og videoer fra turen
www.photos.google.com

Artikkelen er hentet fra:
https://www.ratut.no:443/print_nyhet2007.php?nid=406